یادگیری ارزش غذایی مواد با استفاده از واقعیت افزوده

یادگیری ارزش غذایی مواد با استفاده از واقعیت افزوده

با انتشار ARKit اپل فرصت های بسیاری برای آموزش و یادگیری ایجاد کرد، یکی از این امکانات یک مدل چرخشی واقعیت افزوده از منظومه شمسی در اتاق شما است، یکی دیگر از ویژگی های کارآمد آن، یادگیری ارزش تغذیه ای مواد غذایی است.

یکی از کاربران یوتویوب دمویی از اپلیکیشن مبنی بر واقعیت افزوده که با پلتفرم ARKit  پیاده سازی شده منتشر کرد که از طریق واقعیت افزوده ارزش غذایی مواد را نمایش می دهد. این ویدئو نشان می دهد دوربین گوشی را به سمت موز میگیرد پس از چند ثانیه پردازش، شی را تشخص می دهد و مدت کوتاهی پس از آن، ارزش تغذیه موز در حباب ها ظاهر می شود، و اندازه آنها نشان می دهد که چقدر از هر جزء در آن وجود دارد.

در حال حاضر این دمو بر اساس تجربه ایجاد شده اما می تواند دست آوردی بزرگ در زمینه ی یادگیری ارزش غذایی مواد مختلف باشد.

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

Lost Password